TERMENI ȘI CONDIȚII

 

COMPANIE

 

Refleqt Online SRL (denumit în continuare Organizator)

Sediul: str. Eroilor, 9A, Florești, jud. Cluj

Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, jud. Cluj

J12/3299/2016, CUI 36495946

Telefon: 0749 383 687

* linie cu tarif normal

E-mail: contact@refleqt.ro

 

Refleqt Online SRL este deținătoarea site-ului backtoyourself.ro (denumit în continuare „site”).

 

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PROGRAMULUI BACK TO YOURSELF

 

Programul online Back to Yourself (denumit în continuare Programul) este descris pe pagina de prezentare a site-ului, precum și în cuprinsul materialelor informative comunicate prin email persoanelor potențial interesate de Program.

Back to yourself este un program destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani.

Accesul la Program este permis oricărei persoane care îndeplinește condițiile de mai jos, indiferent de rasă, sex, etnie, religie, clasă socială.

Accesul la Program se face prin contul de utilizator, creat de către Organizator în condițiile descrise la capitolul „Înscrierea în Program”.

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a furniza toate informațiile și completa toate câmpurile solicitate în vederea înscrierii.

Orice Client poate utiliza site-ul doar pentru a viziona, pentru a parcurge modulele programului, pentru a adresa întrebări,  pentru a plăti și pentru a recomanda Programul. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site, indiferent de forma pe care o îmbracă (comentariu, înregistrare, imagine) care conține un limbaj nepotrivit, erori de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort clienților și vizitatorilor.  

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modulelor de curs în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acestora, oricând, pe parcursul derulării programului, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului.  

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Înscrierea în Program se face pe baza contului de utilizator, creat de către Organizator.

În vederea creării contului de utilizator, Organizatorul transmite prin email persoanelor care și-au manifestat, prin orice mijloc (completarea de formulare în cadrul Conferințelor susținute de către Organizator, transmiterea de mesaje pe site, pe rețelele de socializare, contactarea directă a Organizatorului, etc. – cu furnizarea datelor de contact) intenția de a accesa Programul, informații detaliate despre Program, modalități de plată, precum și factura Proforma. După ce clientul achită factura conform informațiilor transmise prin email și confirmă faptul că a luat la cunoștință și este de acord cu Termenii și condițiile expuse pe pagina principală a site-ului, Organizatorul crează contul de utilizator.

Contul de utilizator se crează pe baza datelor de identificare transmise și confirmate de către client. Clientul are obligația de a furniza o adresă de e-mail validă. Clientul este pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Clientul este pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din contul său prin utilizarea site-ului.

După crearea contului, Organizatorul transmite clientului un e-mail de Bun venit! și un email cuprinzând datele de autentificare ale clientului în program. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. Clientul are obligația de a nu transmite datele sale de autentificare în favoarea unei terțe persoane.  

 Prin acceptul său pentru crearea contului de utilizator, clientul își dă acordul pentru a fi contactat de către Organizator prin e-mail, telefon, sms și alte mijloace de comunicare la distanță, în vederea asigurării suportului în parcurgerea programului, furnizării de informații și materiale, solicitării de feedback pentru îmbunătățirea rezultatelor programelor, dar și în scop de marketing.

 

DERULAREA PROGRAMULUI

 

După crearea contului, fiecare utilizator primește săptămânal materiale (o data la 7 zilepotrivit modulelor programului descrise pe site. În plus, Organizatorul transmite prin email utilizatorilor informații și explicații legate de modulul ce va fi prezentat în săptămâna următoare.

Acest proces are o durată de 21 de săptămâni.  

După parcurgerea celor 21 de săptămâni de curs, clientul începe un proces de follow-up derulat prin e-mail, având o durată de 3 luni, cu o frecvență de un e-mail/săptămână.

Organizatorul verifică bilunar (sau ori de câte ori apreciază drept necesar), prin discuții telefonice cu fiecare client, parcursul acestora în program, atât pentru a oferi sprijin, cât și pentru a a vedea ce rezultate s-au obținut.

După achitarea integrală a taxelor participării la program, clientul primește acces pe viață la toate materialele transmise cu ocazia derulării programului, dar și la alte materiale care se vor adăuga în program, pe parcurs, după finalizarea modulelor de curs de către client.

Materialele au scop informativ și orientativ, Organizatorul nu își asumă răspunderea asupra modului în care clienții înțeleg să le utilizeze.

La cerere, clientul poate primi varianta audio a cursului, ce va fi comunicată progresiv, pe măsura parcurgerii modulelor de curs. Acest lucru se aplică și în cazul clienților care aleg să plătească integral cursul. În cazul în care clientul optează și pentru varianta audio a cursului, Garanția de 100% nu mai operează.

În cazul în care renunță la program pe parcursul derulării acestuia, ori pierde accesul la program din cauza neefectuării plății, a utilizării site-ului în alte scopuri decât cel al dezvoltării inteligenței emoționale sau din cauza utilizării în mod repetat a unui limbaj necorespunzător ori adoptării unui comportament necorespunzător, clienții pierd accesul la platformă și la materialele postate în cadrul derulării programului.

 

PLATA. FACTURARE

 

Prețul de participare la program este afișat pe site.

Prețul poate fi achitat integral sau în 5 rate lunare egale.

În vederea efectuării plății, Organizatorul comunică clientului factura proforma.

În cazul achitării integrale a prețului la începutul cursului, factura va cuprinde întreaga sumă.

În cazul achitării prețului în rate, se va emite lunar, în cea de-a treia săptămână a lunii, o factură proforma aferentă fiecărei rate.

Termenul de plată este de 5 zile lucrătoare. În cazul în care plata nu se efectuează la scadență, Organizatorul va verifica telefonic cu clientul incidența plății, urmând să-i notifice prin e-mail un nou termen de plată rezonabil.

În cazul în care nu se efectuează plata (integral sau parțial) aferentă unei rate lunare, factura proformă aferentă lunii următoare poate cuprinde și suma neachitată de pe luna precedentă. Neplata facturii dă dreptul Organizatorului de a bloca accesul clientului neplatnic pe platformă.

Costul participării la program trebuie achitat integral, în caz contrar, clientul pierde accesul pe platformă (i se șterge contul de utilizator).

Achitarea unei rate nu asigură clientului accesul permanent la utilizarea materialelor care i-au fost puse la dispoziție în luna pentru care a achitat rata respectivă. Accesul pe viață la materiale are loc doar după achitarea integrală a costului participării la program.

 

Clientul care a beneficiat de sistemul de rate, dacă renunță la program și după o perioadă de timp decide să reia programul, nu va ma beneficia de sistemul de rate. Pentru a i se crea un nou cont pe platformă, clientul trebuie să efectueze plata restantă.

Termenul în care un client poate să revină în program și sa beneficieze de oferta de rate primită este de 6 luni de la data renunțării.

 

Plata se poate face prin transfer bancar în contul organizatorului deschis la Banca ING, IBAN: RO27INGB0000999906448500 sau online cu card bancar prin EuPlatesc.

 

După fiecare plată înregistrată, Organizatorul comunică clientului prin email factura fiscală.  

 

GARANȚII

Organizatorul garantează accesul la programul online Back to yourself în favoarea tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile, urmează pașii de înregistrare, achită costurile programului și se conformează condițiilor și termenilor stabiliți în prezentul document și/sau comunicați prin e-mail.

Clientul beneficiază de o Garanție de 100%, privind calitatea și satisfacția conferită de program, în sensul că poate cere restituirea prețului în cazul în care sunt nemulțumiți de program pe perioada celor 21 de săptămâni de curs. Restituirea garantiei se va face in termen de maxim 30 de zile de la data solicitarii ei.

Garanția nu operează în cazul în care s-a solicitat și s-a pus la dispoziție formatul audio al cursului. Garanția nu operează după trecerea celor 21 de săptămâni de curs.

 

Organizatorul nu răspunde pentru micile defecțiuni intervenite în utilizarea site-ului, ori pentru conținutul site-urilor/materialelor de referință existente pe site. Clienții acceptă faptul că pe site vor exista referințe la alte site-uri/surse, fără ca Organizatorul să fie responsabil de conținutul acestora.

 

DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă prin efectuarea plății mai înainte de crearea contului de utilizator.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru (dacă este cazul), înscrierea la program, aspecte legate de derularea programului, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0747 335 378 fie prin email la adresa contact@backtoyourself.ro

 

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI  INDUSTRIALĂ

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura de curs, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului programului, asupra informațiilor și materialelor difuzate cu ocazia susținerii sau promovării cursului/programului, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor realizate cu ocazia susținerii cursului/programului și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și aptitudinile sale și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 

PUBLICITATEA

Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0749 383 687 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

 

DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către Refleqt Online SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Refleqt Online SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau deerulării cursurilor pe site.

Refleqt Online SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori npostare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui client care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.